Rådgivning for ute- og innebelysning

Godt opplyste næringslokaler har bevist positiv effekt på ansattes produktivitet og trivsel. I tillegg er det mye penger å spare på å velge energieffektive lyskilder i kombinasjon med bevegelsessensorer. Belysning har blitt mye smartere med tiden, og det kan være lurt å få en oversikt over mulighetene som finnes nå. Vi tilbyr en rekke tjenester innen belysning for næringsbygg, og tilpasser etter ditt behov.
Belysning møterom

Riktig belysning av kontorlokaler

Riktig belysning av lokalene vil variere ut ifra byggets utforming og tilgang til dagslys. Videre vil det være naturlig å belyse ulike soner på ulike måter. Arbeidsstasjoner, uavhengig av om det er åpent landskap eller kontorer, krever god arbeidsbelysning. I fellesområder og sosiale soner kan både lysstyrke og fargetemperatur være mer dempet, mens lager- og produksjonslokaler kan kreve mer skreddersydde løsninger. I tillegg brukes belysning for å fremheve elementer eller være stemningsskapende.

SG Metro

Foto: SG

Utendørsbelysning

Også ute er det nyttig med god belysning. Skilt, parkering og innganger bør være godt synlige også når det er mørkt, uten at naboer sjeneres av belysningen. Vi tilbyr rådgivning for belysning av næringslokaler. Vi tar gjerne en befaring sammen med deg og skaffer en oversikt over de ulike sonene og eventuelle spesielle behov.

Belysning Handelsbanken Oslo

Foto: Glamox

Lysberegning

Lysberegning av deres lokaler gir meget god informasjon om lysmengden er i tråd med de krav som stilles for å gi optimale arbeidsforhold.

Vi tilbyr lysberegning ved nybygg eller totalrehabilitering. Dette er en prosess hvor vi lager en digital versjon av bygget og simulerer belysning digitalt før byggingen begynner. På denne måten kan vi legge opp alt elektrisk i selve byggeperioden, og unngår å måtte utvide eller endre belysningen i etterkant.

God planlegging gjør at du unngår å måtte gjøre endringer på det elektriske anlegget i ettertid, eller at de ansatte må jobbe i ugunstige lysforhold.

Ved lysberegning utføres et sett med målinger av lysstyrke, fargetemperatur og andre relevante parametere. Målingene oppsummeres i en rapport som beskriver hvorvidt lysmengden er i tråd med krav som stilles for optimale arbeidsforhold.

Basert på rapporten kan vi anbefale tiltak for smartere belysning, samt beregne kostnadsbesparelser ved oppgradering til moderne lysteknologi.

Nødlys

Utskiftning og utfasing av lysrør

Mange bedrifter og næringsbygg har lysstoffrør i store arealer, noe som bruker unødvendig mye strøm, og som i tillegg fases ut. Å bytte til LED-alternativer er løsningen. Vi skifter ut alle typer lysrør på industri-og næringsbygg, og kan tilby avtaler om jevnlig bytte av disse.

Les mer om LED-belysning og potensielle besparelser her.

Nødbelysning

Nødbelysning er et samlebegrep som omfatter blant annet rømningslys, reservebelysning, sikkerhetsskilt og antipanikkbelysning. Nødlysene må testes og vedlikeholdes med jevne mellomrom for å være trygg på at de faktisk fungerer som de skal når behovet oppstår.